Կառուցապատողի կողմից առաջարկվող անշարժ գույքերից որևէ մեկը չընտրելու դեպքում գնման հայտ ներկայացրած անձը պահպանում է իր հերթը՝ հաջորդիվ կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրում բնակարանի գնման գործընթացում: Հերթագրված անձի կողմից չընտրված անշարժ գույքը այլ գնման հայտ ներկայացրած անձանց է առաջարկվում՝ հերթագրման համարների հաջորդականությամբ: Գնման հայտի ամրագրման վճարը գնման իրավունքի պայմանագրի կնքման ժամանակ հաշվարկվում է որպես կանխավճար: Հայտ ներկայացնելուց հետո գործընկեր բանկը  Ձեզ կհրավիրի մոտակա մասնաճյուղ՝ վարկունակությունը ստուգելու, հետագայում վարկային պայմանագիր կնքելու համարԻսկ կանխիկ գնորդները կհրավիրվեն գրասենյակ՝ առուվաճառքի պայմանագրի համար: Նշենք, որ հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում գործում է «Եկամտահարկի վերադարձի մասին» օրենքը, որը նախատեսում է եռամսյակը մեկ վերադարձնել հիփոթեքի տոկոսները եկամտային հարկից:

В случае не выбора какой-либо недвижимости, предлагаемой застройщиком, зарегистрированное лицо сохраняет свою очередь в процессе покупки квартиры в последующем многоквартирном жилом комплексе. Недвижимость, не выбранная зарегистрированным лицом, будет предложена другим в порядке перечисления номеров.Плата за бронировку очереди на покупку квартир, при заключении договора купли-продажи будет считаться как часть предоплаты за квартиру. После подачи заявки банк-партнер пригласит вас в ближайший филиал, чтобы проверить вашу кредитоспособность, а затем подпишет кредитный договор. А наличные покупатели будут приглашены в офис для заключения договора купли-продажи. Следует отметить, что в случае получения ипотечного кредита действует закон «О подоходном налоге», который предусматривает ежеквартальное погашение процентов за счет подоходного налога.
  • Բազային ներքին հարդարման համար կիրառվող նյութերի ընտրության հնարավորություն:
  • Ջեռուցման և հովացման էներգախնայող անհատական համակարգ:
  • Լիարժեք մշակված ինտերիեր:

Выбор материалов для базового ремонта.

Частная энергосберегающая система отоплении и вентиляции.

Полностью разработанный интерьер.

Բնակարան ձեռք բերելու համար պետք է լրացնել գնման հայտ, որը կներառվի շահառուների անվճար հայտերի ցանկում, իսկ վճարված հայտերի ցուցակ կտեղափոխվի հայտի ամրագրման վճարը կատարելուց հետո, ինչը կտա գնման հերթի առավելություն։ Ամրագրման վճարը բնակարանի գնման ժամանակ կհաշվարկվի որպես կանխավճարի մաս:

Для приобретение квартир, вы должны оформить заявку на покупку, которая будет включена в список бесплатных заявок, а список оплаченных заявок будет перемещен после совершения оплаты бронирования, что дает преимущество очереди на покупку квартиры. Плата за бронировку очереди на покупку квартир, будет считаться как часть предоплаты.

Հիպոթեքային վարկով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում գործում է «Եկամտահարկի վերադարձի մասին» օրենքը։

Գնման հայտի ամրագրման պայմանագին ծանոթացեք այստեղ։

Согласно по закону

Если вы пoкупаете квартиру по ипотеке, применяется закон о субсидировании процентов за счет подоходного налога. С договором за бронировку очереди ознакомьтесь  здесь.

 с политикой бронирования заказа на покупку здесь.

Շենքի կոնստրուկցիան բաղկաղցած է արտաքին կրող պատերից, իսկ ներքին կոնստրուկցիոն տարրերը բաղկացած են միաձույլ հեծաններից և սյուներից: Մինչհարկային ծածկը իրենից ներկայացնոմ է միաձույլ երկաթբետոն: Շենքերում  ջեռուցման, հովացման, օդափոխության և ջրամատակարարման մեջ կիրառվելու են ներկայիս ամենաորակյալ էներգախնայող տեխնոլոգիաները: Բնակարանների ջեռուցման և հովացման համակարգը, ապահովում է բարձր էլեկտրախնայողություն ունեցող (SCOP-ն մինչև 4-ի հասնող) ջերմային պոմպերով, որոնք քողարկված են շենքի արտաքին պատերի մեջ: Շենքը ջերմամեկուսիչ և ձայնամեկուսիչ է: Շենքերի ջերմային կորուստները նվազեցնելու նպատակով դրսից այն ամբողջովին կպատվի հաստ և ջերմամեկուսացման բարձր գործակից ունեցող ջերմամեկուսիչներով (պատրի միջև տեղադրված է բարակ շերտով մանրաթելային, չհրկիզվող, բազալտի բամբակ): Իսկ ձայնամեկուսացմանը նպաստում է որակյալ, ինֆրոկարմիր ճառագայթներ անդրադարձնող և բուֆերացնող հատկությամբ պատուհանները, որոնք ևս նպաստում են էկո խնայող համակարգին:

 Конструкция здания состоит из наружных несущих стен, а внутренние структурные элементы - из монолитных балок и колонн. Межэтажное покрытие состоит из монолитного железобетона. В домах будут использованы современные энергосберегающие технологии для отопления, охлаждения, вентиляции и водоснабжения. Работу систем отопления и охлаждения обеспечивают высокоэффективные (до 4 SCOP) тепловые насосы, которые спрятаны в наружных стенах здания. Здание тепло и звукоизолировано. Чтобы свести к минимуму потери тепла в домах, снаружи они будут зашиты толстыми изоляторами с высокой теплоизоляцией (в стенах проходит тонкий слой волокон невоспламеняющегося базальтового хлопка).

Բնակարանների գնման  ընթացակարգը բազմաթիվ անհարմարություններ է պատճառում գնորդներին, քանի որ մարդիկ բավականին շատ ժամանակ ու էներգիա են ծախսում այս գործընթացի վրա: Սակայն քչերը գիտեն, որ այդ պրոցեսի ժամանակ պատճառվող բազմաթիվ անհարմարություններից կարելի է խուսափել՝ օգտվելով հաճախորդների սպասարկման հեռահար տարբերակից՝ առանց տանից դուրս գալու և հաշված րոպեների ընթացքում: Էկոտուն ընկերությունը առաջարկում է ժամանակակից միջազգային պահանջներին համապատասխանող տարբերակ: Դուք կարող եք առավել արդյունավետ տնօրինել Ձեր ժամանակը և օգտվել առաջարկվող ծառայություններից օրվա ցանկացած ժամի և ցանկացած վայրում՝ առանց գրասենյակ այցելելու. այլևս ոչ մի խցանում ու հերթ, կարողեք հերթագրվել առցանց՝ կայքի միջոցով:

Процесс покупки жилья доставляет немало неудобств покупателям, так как тратят много времени и энергии на этот процесс. Однако мало кто знает, что можно избежать многих неудобств, используя удаленное обслуживание клиентов, не выходя из дома. ООО "Экотун" в соответствии современным международным требованиям предлагает  соответствующую версию. Вы можете более эффективно управлять своим временем и пользоваться услугами, предлагаемыми нами в любое время, не посещая офис. больше нет пробок и очереди, вы можете зарегистрироваться для квартиры онлайн через сайт.


Հուսով ենք, որ այս շենքերի կառուցումը կնպաստի նմանօրինակ այլ շինարարական նախագծերի իրականացմանը ևս, և ավելի շատ կկառուցվեն այնպիսի շենքեր, որոնք կնպաստեն էկո խնայողությանը:

Էկոշենքերի ընդհանուր սպասարկումը իրականացնելու է «Էկոտուն» ՍՊԸ-ն: Սպասարկման վճարը քմ -ի համար ամսեկան 250֏, որի մեջ մտնում է՝

Արևային հոսանքի պանելների հասանելիություն

Աղբահանում

Հասարակական գոտու սպասարկում

Անվտանգություն

Վերելակների սպասարկում

Предполагаем, что строение такого  типа домов, будет развиваться дальше, и это приведет к  сохранению экологию окружающую среду. Общее обслуживание эко зданиях реализует: ООО «Экотун». Ежемесячная плата за кв/м будет 250֏ за месяц, которое включает в себя: доступность солнечной энергии, вывоз мусора, обслуживание общественных зон и лифтов, общая безопасность.


Ցանկանում ե՞ք ավելին իմանալ  մեր մասին

«Էկոտուն» ընկերությունը հիմնադրվել է  2011թ  և իր գործունեության նախնական փուլում զբաղվել է նոր սերնդի շինանյութերի արտադրությամբ: Որոշ ժամանակ անց արդեն ուսումնասիրելով տվյալ բնագավառում հայաստանյան շուկայի պահանջները և հաշվի առնելով ժամանակի թելադրանքը՝ ընկերությունը ընդլայնեց իր գործունեության ոլորտները և հայաստանյան շուկա ներմուծեց շինարարական մի նոր ճյուղ՝ կանաչ ճարտարապետությունը: 2014թ – ից ընկերությունը սկսեց կառուցել էկոտներ, իսկ հիմա նաև բազմաբնակարան էկոշենքեր՝ ստեղծելով բարձր տեխնոլոգիական կառույցներ: Ներկայումս «Էկոտուն» ընկերությունը զբաղվում է անշարժ գույքի կառուցապատմամբ և հանդիսանում է Հայաստանում դեռևս ճանաչում չունեցող շինարարական նոր ճյուղի՝ էկոշինարարոության հիմնադիրը: Էկոշինարարությունը Հայաստանում դեռևս գտնվում է իր մանկության փուլում, սակայն բարձր տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգահեռ այն աստիճանաբար մեծանում է, և արդեն ժամանակի պարտադրանքով ավանդական շինարարությունը սկսում է իր տեղը զիջել էկոշինարարությանը: Բազմաթիվ ընտանիքներ արդեն երկար տարիներ է վայելում են էներգախնայող ու հարմարավետ տները: Աշխատում ենք հետզհետե ընդլայնել էներգախնայող տների կառուցումը: «Էկոտուն» ընկերության նպատակն է ստեղծել էկոլագիապես մաքուր թաղամասեր, կառուցել ավելի էնեգախնայող ու ժամանակի պահանջներին համապատասխան շենքեր և այդ գործընթացի մեջ ներգրավել հասարակության ավելի լայն շերտի՝ ստեծելով ավելի բարեկեցիկ պետություն:

Хотите узнать больше о нас?

Компания «Экотун» была основана в 2011 году и в начальном этапе своей деятельности занимался производством строительных материалов нового поколения. Принимая во внимание требования времени, изучив требования армянского рынка в этой области, через некоторое время компания расширила свою деятельность   и введено новое направление строительства- зеленая архитектура. С 2014 года компания начала строить экодома, а теперь и многоквартирные эко здание, создавая высокотехнологичные структуры. В настоящее время Экотун занимается строительством недвижимости и является основателем нового, но мало известного сектора экостроительства в Армении. Эко строительство в Армении все еще находится в зачаточном этапе, но с развитием высоких технологий оно постепенно увеличивается, и традиционное строительство начинает сказываться на экологическом строительстве. Многие семьи наслаждаются энергосберегающими и уютными домами на протяжении многих лет. Мы работаем над постепенным расширением энергоэффективного жилищного строительства. Цель Ecotun - создать экологически чистые районы, построить более энергоэффективные и трудоемкие здания и вовлечь широкую общественность в этот процесс, создав более процветающее государство.

0
 .